“Geen wens is onmogelijk”
Sluijmer & Van Olst
“Geen wens is onmogelijk”
Sluijmer & Van Olst
“Geen wens is onmogelijk”
Sluijmer & Van Olst
“Geen wens is onmogelijk”
Sluijmer & Van Olst

Informatie over de uitvaart

De uitvaart moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatshebben. De dag van overlijden telt hierbij niet mee. Deze tijd kan worden verkort of verlengd vanwege bijzondere omstandigheden door de officier van justitie. Bijvoorbeeld in het geval dat familie uit het buitenland moet komen.

De uitvaart wordt altijd verzorgd in opdracht van een persoon. Meestal is dit een van de nabestaanden, maar het kan ook in een bij de notaris gepasseerd testament aangewezen executeur zijn.

Uitvaartmuziek

Bloemen

Zelf de uitvaart regelen